IcenedIsle

Jul 16 2014

Istanbul’da Bir Fotoroman / Photonovela in Istanbul

Güneş önce böyle batıyordu bir pazar günü: /
Sun was first setting like this on a sunday…

Ve böyle… /
And like this…

Sonra şöyle bir şey oldu: /
Then something like this happened:

Ve ansızın bir karga geliverdi, uydular kargalar içindi. /
Then all of a sudden a crow appeared, for crows were satellites.

Mumları yaktık ve… /
We lit the candles and…


Ayşegül’ü saldık gökyüzüne kahkahalarıyla doldursun diye. /
released Ayşegül to the skies, her laughter floating around. 

Bookmark and Share

Comments

Bookmark and Share

Comments

Bookmark and Share

Comments

Bookmark and Share

Comments

Bookmark and Share

Comments

May 8 2014

nefis!

(Source: Spotify)

Bookmark and Share

Comments

Bookmark and Share

Comments

Bookmark and Share

Comments

May 8 2014

Music to my ears, great album!

(Source: Spotify)

Bookmark and Share

Comments

Apr 24 2014
My contribution to #Easter

My contribution to #Easter

Bookmark and Share

Comments